Inspiratiedag 2024 Zone.college

Inspiratiedag 2024 Zone.college

600 gasten | 1 theaterzaal | 15 workshops MICE Support hielp bij de organisatie met advies, projectmanagement en samenstelling van het programma. Het thema van de dag was ‘samen’.  De ochtend begon daarom met een plenaire samenkomst in Theater Buitensoos...
Lustrumevent Zone.college

Lustrumevent Zone.college

1 hangar | 250m kettingreactie | 500 gasten MICE Support bood advies, een helder plan van aanpak en de eventorganisatie van begin tot eind. Samen vieren en bouwen aan groen onderwijs. Van een lege hangar op Vliegveld Twenthe naar een sfeervolle eventsetting voor 5...
Opening project Dinkel-Zuid – Waterschap Vechtstromen

Opening project Dinkel-Zuid – Waterschap Vechtstromen

1 Dinkeldal | 2 landen | 6 Böggelrieders MICE Support ondersteunde Waterschap Vechtstromen met het concept en de uitvoering. Op woensdag 12 oktober is het Dinkelproject Losser-Gronau officieel geopend. De Dinkel vormt een prachtige verbinding tussen Duitsland en...
Opening Rheezermaten – Waterschap Vechtstromen

Opening Rheezermaten – Waterschap Vechtstromen

2 locaties | 45 gasten | 1 wandeling MICE Support ondersteunde Waterschap Vechtstromen met het concept en de organisatie van deze bijzondere opening.   Op vrijdag 1 juli 2022 is het project Rheezermaten aan de Overijsselse Vecht officieel geopend. Aan dit...
Woningcorporaties Domijn en De Woonplaats

Woningcorporaties Domijn en De Woonplaats

ruim 400 collega’s | 1 studio | meerdere bijeenkomsten Productie van reeks digitale interactieve bijeenkomsten voor medewerkers Woningcorporaties De Woonplaats en Domijn zijn beiden actief in Oost-Nederland en komen elkaar in het werkveld vaak tegen. Ze weten...