Privacy beleid

MICE Support neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid.

MICE Support is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ingrid van Thiel is de contactpersoon als het gaat om gegevensbescherming van MICE Support. Zij is te bereiken via ingrid@micesupport.nl.

MICE Support verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Gegevens worden nooit aan derden gegeven of verkocht. De persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruikmaakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan MICE Support hebt verstrekt.

De persoonsgegevens die we verwerken: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, IP-adres, locatiegegevens, foto’s en video’s.

We gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om werkzaamheden in opdracht van jou zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. We verkopen of verstrekken je gegevens niet aan derden. Je gegevens worden alleen aan derden gegeven wanneer zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden in opdracht van jou.

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

MICE Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, zoals een SSL-certificaat, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ingrid@micesupport.nl.